Yöajossa turvallisuudesta huolehtiminen korostuu – huomioithan ajoneuvosi teknisesti kuntoon!

Kun öiseen aikaan ajetaan pitkiä matkoja, usein haastavissa olosuhteissa, korostuu turvallisuudesta huolehtiminen. Kuljettajalla on suuri vastuu myös muista tiellä liikkujista, sillä huonossa kunnossa oleva ajoneuvo tai huolimattomuus aiheuttavat turvallisuusriskin.

Suomen pitkä ja pimeä talvi voi olla varsin haastava liikenteelle, erityisesti pitkiä matkoja ajavien ammattikuljettajien ajoneuvot ovat kovalla koetuksella. On huolehdittava riittävästä ja olosuhteisiin sopivasta valaistuksesta sekä ajoneuvon peruskunnosta, erityisesti jarrujen ja renkaiden osalta. Sähköistyneet järjestelmät ovat tuoneet turvallisuutta ajoon, mutta mikään järjestelmä ei toimi, jos huolto ei ole kunnossa.

Lisävaloilla turvallisuutta yöajoon – kuinka valita omaan ajoneuvoon sopivat?

Paljon yöaikaan liikkuvaan ajoneuvoon on syytä harkita lisävalaistusta. Sitä hankkiessa olisi hyvä tuntea ajoneuvon omien valojen ominaisuudet. Auton oma valaistus saattaa keskittyä lähelle ja leveälle, jolloin lisävaloa tarvitaan kattamaan näkyvyys pidemmälle. Joskus taas oma valaistus voi näyttää pistemäisesti hyvin pitkälle. Tällöin lisävaloa tarvitaan leveyssuunnassa. Tämä on tärkeää huomioida, jotta näkyvyys on hyvä tienpenkoille, jolloin on helpompi reagoida esimerkiksi yöaikaan liikkuviin eläimiin.

Laadukkaiden valojen valmistajat ilmoittavat usein hyvinkin tarkasti valon tekniset ominaisuudet. Millaisesta luksien määrästä on kyse ja millaiselle jakaumalle valo tulee? Valojakaumaa kuvaamaan käytetään niin sanottua referenssilukua. Lainsäädännössä rajoitetaan ajoneuvon valojen kokonaisreferenssiluku maksimissaan lukuun 100. Tavoitteena on, ettei valoista tule liian häikäisevät, joka voi itsessään aiheuttaa turvallisuusriskin. Jos ajoneuvon valot ovat todella kirkkaat, pahimmillaan kuljettaja voi itse häikäistyä esimerkiksi liikennemerkeistä heijastuvasta valosta. Lisävaloja hankkiessa ei kuitenkaan kannata keskittyä pelkkään referenssilukuun, vaan on tärkeää ymmärtää, millaisilla valoilla täydennetään ajoneuvon omat valot parhaan näkyvyyden saavuttamiseksi. Suurissa ajoneuvoissa valon määrää ja ominaisuuksia voidaan optimoida myös asettamalla lisävaloja eri korkeuksille ja käyttämällä erilaisissa sääolosuhteissa erilaisia valoja. Kannattaa tutustua huolella hankittavan lisävalon ominaisuuksiin ja tarvittaessa pyytää apua ammattitaitoiselta myyjältä.

Kehittynyt valotekniikka apuna haastavissa sääolosuhteissa

Valotekniikka on kehittynyt jatkuvasti ja LED-valot ovat lisääntyneet. Näissä ei ole vaihdettavia polttimoita, joten ne tuovat käyttövarmuutta ja ovat huoltovapaampia sekä pitkäikäisempiä, kuin halogeenivalot. LED-tekniikalla valo voidaan suunnata tehokkaasti ja esimerkiksi rajata ei-toivottu valo pois. Räntäsateessa huonoa näkyvyyttä heikentää entisestään, jos kirkkaista ajovaloista suuntautuu osa ylöspäin ja se heijastuu räntäsateesta takaisin alas. LED-tekniikalla yläreunan valo voidaan leikata niin, että tätä ilmiötä ei tapahdu ja näkyvyys paranee. Haastaviin sääolosuhteisiin laadukas LED-valo voi siis olla hyvä apu ja lisätä turvallisuutta.

Raskaan kaluston kanssa yötyöhön on tärkeää valita myös oikeanlaiset työvalot.

Jarrujen toimivuus on kriittistä ajoturvallisuuden kannalta

Yksi ajoneuvon turvallisuuden kannalta kriittisimmistä tekijöistä ovat jarrut. Yöaikaan näkyvyys on usein heikko ja liikenteessä yllättäviin tilanteisiin on reagoitava äkkiä. Raskaissa ajoneuvoissa jarrujen toimintavarmuus ja turvallisuus korostuu, sillä massaa ajoneuvossa itsessään on jo valtavasti.

Jarrutekniikassa turvallisuuteen on keskitytty paljon jo 1970-luvulla. Tekniikka oli kuitenkin tuolloin vielä hyvin mekaanista, eikä käytössä ollut juurikaan sähköistettyjä järjestelmiä tai tietokoneita, kuten nykyään. Ajan myötä ajoturvallisuutta on lisännyt kehittynyt jarrutekniikka ja erilaiset sähköiset järjestelmät. Ensin kehitettiin kuorman tunnistava ALB-venttiili, myöhemmin lukkiutumattomat ABS-jarrut ja sittemmin raskaisiin ajoneuvoihin on yleistynyt kehittyneempi EBS-jarrujärjestelmä. Raskaissa ajoneuvoissa turvallisuutta lisää myös RSS-ajonvakautusjärjestelmä (roll stability support). Tämä EBS-järjestelmään integroitu toiminto aikaansaa automaattisen jarrutuksen ajoneuvon vakauttamiseksi, kun kallistumisvaara uhkaa. Myös lainsäädännön keinoin on pyritty kasvattamaan liikenteen turvallisuutta ja monet turvallisuutta lisäävät järjestelmät ovat tulleet pakollisiksi. Yksi tällainen esimerkki raskaiden ajoneuvojen turvallisuuden lisäämisestä on EU-säädöksillä pakolliseksi määritelty käsijarruventtiili, joka kuljettajien keskuudessa tunnetaan nimityksellä punanuppi. Tätä venttiiliä tulee käyttää aina, kun peräkärry jää seisomaan yksin. Mielellään myös, kun veturi on kiinni. Osittain kuljettajien keskuudessa on vallalla ajatusta, että seisontatilanteessa riittää, kun perävaunuissa oleva katastrofijarru aktivoituu. Tämä on mekanismi, joka toimii automaattisesti, mikäli perävaunu esimerkiksi onnettomuustilanteessa irtoaa. Riskinä on kuitenkin se, että katastrofijarruun voi tulla toimintahäiriöitä hieman ennen vaihtotarvetta. Jos katastrofijarrun jarruteho on jo heikentynyt, saattaa perävaunu lähteä rullaamaan esimerkiksi mäkisessä maastossa. Siksi on aina erityisen tärkeää muistaa aktivoida myös punanuppi, kun peräkärry jää seisomaan yksin.

Tiesitkö?

ALB-venttiili on jarruvoimia säätelevä paineilmalla toimiva venttiili. Se on kehitetty Saksassa ja termi tulee sanoista: Automatisch Lastabhängiger Bremskraftregler eli vapaasti suomennettuna kuorman tunteva venttiili. Örum on edustanut saksalaisia Wabco-jarruventtiilejä jo 1970-luvulta.

Renkaiden kunnon tarkistamista tai auton huoltoja ei pidä unohtaa

Yöllä työkseen ajavalla matkat ovat usein pitkiä ja aikataulut tiukkoja. Silti ajoneuvon kunnon tarkistamista ja tarvittaessa akuutteja korjaus- tai huoltotoimenpiteitä ei missään nimessä pidä laiminlyödä. Jos auton järjestelmä ilmoittaa viasta, on asia tutkittava viipymättä, aikataulupaineista huolimatta.

Jo autokouluissa ja ammattikuljettajien koulutuksissa korostetaan, että aina pidempään ajoon lähdettäessä on tärkeää tarkistaa, että renkaat ovat hyvässä kunnossa. Matka voi koitua kalliiksi, jos ajoon lähdetään ja yhdessäkin renkaassa ovat paineet laskeneet. Vaikka mikään ei korvaa kuljettajan valppautta, tuovat automaattiset järjestelmät helpotusta ja turvallisuutta tästäkin näkökulmasta. Esimerkiksi raskaissa ajoneuvoissa yleistyneisiin EBS-järjestelmiin on kytkettävissä paineiden tunnistus, joka ilmoittaa kuljettajalle heti, jos renkaan paineet eivät ole kohdallaan - myös jos ajon aikana sattuu jotain. Kuljettaja voi reagoida välittömästi, pysähtyä ja tutkia asiaa. Vika voi selvitä heti virhekoodin avulla ja joskus kuljettaja voi itse korjata sen saman tien. Jos vikaa ei saa itse selvitettyä, voi apua pyytää esimerkiksi Örumilta. Jos samalla huomataan, että vika vaatii uuden osan tilaamisen ja ammattimaisen huollon, voidaan osa tilata saman tien ja varata aika huoltoon. Näin ajoneuvo saadaan nopeasti turvalliseen kuntoon.
Myös paketti- tai henkilöautoa ajavan on huomioitava mahdolliset vikatilanteet viipymättä. Jos tien päällä yllättää akuutti korjaustarve, eikä korjausta osaa tai voi tehdä itse, kannattaa etsiä ammattitaitoinen korjaamo pikimmiten.

Nykyajan varsin sähköisissä autoissa on syytä huomioida myös pistokkeiden kunto. Pistorasiat ja pistokkeet, jotka tuovat sähköä paitsi valoihin, myös esimerkiksi turvallisuuden kannalta kriittiseen ABS-järjestelmään, täytyy olla hyvässä kunnossa. Pistokkeita on tarkkailtava säännöllisesti, ajoittain puhdistettava ja tarvittaessa huollettava.

Yöaikaan olosuhteet ovat usein päiväajoa kylmemmät ja perinteisesti talviaikaan on jäätymisenestoaineena voitu käyttää talousspriitä eli vahvaa alkoholia, kansanomaisemmin ”tenua”. Tämä saattoi olla toimiva ratkaisu, kun perävaunussa oli vain yksi venttiili. Nykyajan raskaat ajoneuvot perävaunuineen ja useampine venttileineen ovat kuitenkin monimutkaisempia. Sprii huuhtoo samalla myös rasvat pois venttiileistä, jolloin venttiilit jumiutuvat. Esimerkiksi ABS- ja uudemmat EBS-jarrut ovat herkkiä saamaan vikoja spriistä. On siis syytä varmistaa, että käytetään vain tarkoitukseen sopivia jäätymisenestoaineita.

Lisätietoa tärkeistä varaosista saat Örumin yhteistyökumppaneilta, kuten Raskonelta ja Veholta. Toimipisteet palvelevat maanlaajuisesti!

Kuljettajaa avustavat ADAS-järjestelmät lisäävät turvallisuutta – huollossa muistettava kalibrointi

Turvallisuutta yöajoon voivat tuoda myös kuljettajaa avustavat ADAS-järjestelmät, jotka ovat jo varsin yleisiä monissa uudehkoissa henkilöautoissakin. Tällaisista ennakoivista järjestelmistä, kuten kaistallapitojärjestelmistä tai älykkäistä ajovaloista, on hyötyä erityisesti yöajon tukena, kun kuljettaja saattaa olla väsynyt ja olosuhteet ovat haastavat. Järjestelmien kanssa on kuitenkin muistettava huomioida asianmukainen huolto. Jos esimerkiksi huollon jälkeen järjestelmän kalibrointi unohdetaan tehdä tai se tehdään väärin, voi kalibrointivirhe aiheuttaa turvallisuusriskejä.

Asiantuntijoina artikkeliin on haastateltu:

Bernt Rönneberg, Tuotepäällikkö / Wabco-tuotteet, Örum
Henry Valkila, Tuotepäällikkö / Hella-tuotteet, Örum
Juha Seppälä, insinööri ja liiketoiminnan kehitysjohtaja, Örum

Testaa myös omat yöajovalmiutesi!